Nui sò hải sản sốt laksa Singapore đút lò – Baked conchiglie & seafood in Singapore Laksa sauce

129.000

Thành phần:

  • Tôm
  • Mực
  • Nui sò
  • Hành tây
  • Cần tây

Hòa cùng vị mặn mặn béo béo của sốt Laksa và ngậy của phomai đút lò