Mì Ý Nấm Sốt Kem – Al Funghi

79.000

Mì Ý Nấm Sốt Kem
Thành phần:
– Nấm
– Đậu bi
– Sốt kem
Hòa cùng vị béo của kem