Hành Tây Chiên Giòn – Onion Rings

49.000

Onion Rings