Cơm Ý Thịt Xông Khói & Đậu Bi Sốt Kem – Bacon, Pea & Cream Sauce Risotto

129.000

Cơm Ý
Thịt xông khói
Đậu bi
Sốt kem