Cơm Ý Gà Sốt Cà Ry Nhật – Chicken & Curry Sauce Risotto

119.000

Cơm Ý

Sốt cary Nhật
Bắp ngọt