Cơm Ý Dăm Bông Sốt Cà Chua – Ham & Tomato Sauce Risotto

129.000

Cơm Ý
Dăm bông
Sốt cà chua
Bắp ngọt